Kako se prijaviti

0800 7707 ; Prijave 0-24h

Brzi krediti s isplatom već unutar 15 minuta. Provjerite!

Koliko novaca trebate?

Koji rok plaćanja želite?

a) Prijava novih klijenata
b) Prijava postojećih klijenata

 

a) Prijava novih klijenata:

 

1. Dokumentacija: Prije početka prijave, molimo pripremite Vašu osobnu iskaznicu i karticu tekućeg računa.

Mogućnosti dostave: Whatsapp messenger 092 3473 589, e-mail cs@ferratumbank.hr ili upload obrazac (točka 6.) koji će Vam biti prikazan odmah nakon završetka Vaše prijave.

2. Iznos kredita i rok vraćanja: Na naslovnici www.ferratumbank.hr odaberite iznos i roka vraćanja kredita. Nakon odabira, kliknite na "Prijavite se ..." 

Prijavite se odmah

3. Osobni podaci, podaci za kontakt, podaci za isplatu: Ovdje trebate unijeti Vaše osobne podatke, kontakt podatke te podatke za isplatu kredita (Vaš IBAN te način dostave računa za vraćanje kredita). Također, prije potvrde Vašeg zahtjeva, trebate pročitati i prihvatiti Standardne uvjete ugovora o kreditu koji se nalaze na dnu stranice.

4) Identifikacija korisnika i procjena kreditne sposobnosti*: Na ovom koraku putem sustava Jumio provodimo provjeru ispravnosti Vaših osobnih podataka i procjenu Vaše kreditne sposobnosti putem sustava Instantor. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne želite koristiti naveden sustave, molimo pritisnite gumb "Preskoči" kako biste nastavili prema završnom koraku prijave za kredit. U tom slučaju, trebat ćete nam dostaviti (Whatsapp, e-mail, fax) slijedeće fotografije: osobna iskaznica (obostrano), fotografija Vašeg lica pored osobne iskaznice te kartica tekućeg računa (obostrano) uz važnu napomenu: Kartica treba biti potpisana, a kontrolni (verifikacijski) broj na poleđini kartice sakriven.

*Ovaj korak nije obvezan, tj. možete ga preskočiti putem opcije "Preskoči".

5) Završetak prijave: Nalazite se na finalnom koraku prijave za kredit, gdje možete provjeriti sve podatke. Ukoliko se slažete sa svime navedenime, pročitajte i prihvatite navedene uvjete te pritisnite POŠALJI PRIJAVU, čime završava administrativni dio Vaše prijave na www.ferratumbank.hr. Odmah nakon toga, pojavit će se obrasci za dostavu tj. upload potrebne dokumentacije. Ljubazno Vas molimo da nam odmah po završenoj prijavi dostavite obostranu fotografije Vaše osobne iskaznice i kartice tekućeg računa. Podatke možete uploadati putem spomenutog upload obrazaca, putem Whatsappa, maila ili faxa.

Prijavite se odmah

OBRADA KREDITA: Odmah po završetku administracijskog dijela prijave i dostave dokumentacije, primit ćete automatiziranu SMS poruku da smo primili Vašu prijavu, te ćemo provjeriti detalje prijave (uključujući i dostavljene fotografije osobne iskaznice, kartice tekućeg računa i sl.) i Vašu kreditnu sposobnost. Ukoliko zadovoljavate uvjete za zatraženi iznos i rok otplate, Vaš će kredit biti odobren u vrlo kratkom roku. Napominjemo da dospjelo dugovanje prema ugovoru o kreditu mora osigurati jamac. Jamstvo treba biti dostavljeno nakon sklapanja ugovora o kreditu, a prije isplate kredita.

6) Potpisivanje i dostava Ugovora o kreditu: Nakon odobrenja kredita, putem e-maila ćemo Vam poslati Ugovor o kreditu, kojeg trebate potpisati i vratiti jednim od dostupnih kanala za dostavu (Whatsapp, e-mail, fax).

ISPLATA KREDITA: U vrlo kratkom roku (obično nakon nekoliko minuta) po primitku potpisanog Ugovora o kreditu te dostave Jamstva o osiguranju kredita, zatraženi iznos kredita će biti isplaćen na Vaš tekući račun, te će Vam na navedenu mail adresu biti dostavljen račun za otplatu kredita.

Molimo Vas da u svakom trenutku vodite računa o točnosti svih navedenih podataka, da koristite isključivo svoje osobne podatke i podatke o Vašem tekućem računu (isplata je moguća isključivo na uredan tekući račun osobe koja se prijavljuje za kredit) te da vodite računa o tome da su svi podaci na dostavljenoj dokumentaciji jasno čitljivi.

 

b) Prijava postojećih klijenata:

 

1. Slanjem SMS poruke* na broj 091 5667 142.

Sadržaj SMS poruke:

"KREDIT (iznos kredita) (broj rata) PIN"

Primjer poruke za kredit iznosa 3000 kuna s rokom vraćanja 30 dana:

KREDIT 3000 30 (Vaš PIN)

Primjer poruke za kredit iznosa 6000 kuna s rokom vraćanja 6 mjeseci:

KREDIT 6000 6 (Vaš PIN)

*Nakon što vratite prethodni kredit, stići će Vam SMS obavijest da smo zaprimili Vašu uplatu. Također, poruka će sadržavati upute kako se putem jednostavnog koda prijaviti za novi kredit putem SMS poruke.

2. Putem Prijave za postojeće korisnike

Prijava za nove korisnike

 Ocijenite nas! Molimo Vas ocijenite ovaj razgovor kako bismo poboljšali našu uslugu +