Kreditna dokumentacija.

Na ovoj stranici možete pregledati sve važne dokumente Ferratum banke vezane za kreditiranje.
Open category

Mikro kredit & Plus kredit

Standardni uvjeti ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca
Cjenik usluga koji se primjenjuju na korisnike

Politika privatnosti

Načela obrade osobnih podataka klijenata

Pravila o kolačićima

Izjava o kolačićima

Mikro kredit & Plus kredit

Standardni uvjeti ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca
Cjenik usluga koji se primjenjuju na korisnike

Politika privatnosti

Načela obrade osobnih podataka klijenata

Pravila o kolačićima

Izjava o kolačićima

Sorry, there are errors on the page: