Pritužbe i prijedlozi.

Kako podnijeti prigovor ili prijedlog?

Mi u Ferratum Bank p.l.c. potičemo naše korisnike da nam se obrate s bilo kakvim povratnim informacijama, prigovorima ili prijedlozima. Istražit ćemo i odgovoriti na sve prigovore ili prijedloge u skladu s vremenskim rokom koji je određen Standardnim uvjetima Ugovora o kreditu s korisnikom. Molimo kontaktirajte nas putem našeg maila pp@ferratumbank.hr ili poštom na Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta, za sve prigovore ili prijedloge koje imate.

Ukoliko nas kontaktirate putem e-maila, u naslovu navedite da li se radi o prigovoru ili prijedlogu.

Vaš Ferratum

Pravila prigovora

Ako Korisnik ima bilo kakvih prigovora, ovlašten je podnijeti ih izravno Ferratumu, koristeći kontakt podatke navedene u članku 1. Standardnih uvjeta Ugovora o kreditu ili na njegovoj Internetskoj stranici. Prigovori će se rješavati putem pregovora. Ako bi pregovori bili neuspješni, Korisnik će podnijeti prigovor pisanim putem (uključujući putem emaila), te će u prigovoru navesti: (a) svoje ime, prezime, adresu prebivališta i kontakt podatke; (b) datum podnošenja pisanog prigovora; te (c) prirodu sukoba, svoj zahtjev i obrazloženje istog. Korisnik će priložiti kopije dokumenata kojima se potvrđuje transakcija, kao i drugih dokumenata koji potkrepljuju prigovor (ako je moguće). Prigovor podnesen elektroničkim putem ne mora biti potpisan. Ferratum će pisanim putem potvrditi primitak prigovora i dostaviti pisani odgovor (bilo elektroničkim putem ili poštom) Korisniku u roku od 15 dana od dana primitka podneska. Ako Ferratum ne bi bio u mogućnosti odgovoriti u roku od 15 dana zbog objektivnih razloga, Ferratum će o tome bez odlaganja obavijestiti Korisnika, uz navođenje razumnog roka u kojem će odgovor biti dostavljen te uz navođenje razloga zbog kojeg je ta odgoda potrebna. Ako Ferratum odbije zahtjev Korisnika, on će navesti razloge za takvo odbijanje. Ako Ferratum ne dostavi odgovor u ovdje navedenom roku, smatrat će se da je Ferratum odbio zahtjev Korisnika.

Ako nije zadovoljan s odgovorom na prigovor, Korisnik može (a) podnijeti pisani prigovor (i) Uredu Arbitra za Financijske usluge na sljedeću adresu: The Office of Arbiter for Financial Services, First Floor, Pjazza San Kalcidonju Floriana FRN 1530, Malta ili https://www.financialarbiter.org.mt/ ili koristeći internetsku platformu za internetsko rješavanje sporova (ODR) dostupnu na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main i/ili (ii) Hrvatskoj narodnoj banci (https://www.hnb.hr/o-nama/zastita-potrosaca/prijavite-nam), Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, Republika Hrvatska, ili (b) obratiti se Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u kojem slučaju će se mirenje provesti u skladu s odredbama zakona koji uređuje mirenje) ili drugom nadležnom tijelu u skladu s propisima koji uređuju alternativno rješavanje potrošačkih sporova ili (c) kontaktirati FIN-NET i zatražiti

podatke o odgovarajućim tijelima u državi u kojoj ima boravište ili (d) obratiti se sudu, ali u svakom slučaju samo kada je prigovor prethodno bio podnesen Ferratumu i nije riješen na način zadovoljavajuć za Korisnika. Ugovorne strane ne smiju davati bilo kakve izjave ili komentare u javnosti ili u medijima niti tijekom spora niti nakon njegovog rješenja.

Sorry, there are errors on the page: