Kreditna dokumentacija

0800 7707 ; Prijave 0-24h

 

Poštovani,

na ovoj stranici možete pregledati sve važne dokumente Ferratum banke vezane za kreditiranje.

Ferratum Bank

 

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 01.01.2019.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 15.10.2019.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj do 19.12.2017.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 20.12.2017.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 01.01.2019.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 15.10.2018.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 15.10.2018.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 02.07.2018.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 02.07.2018.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca

Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike od 01.01.2019.

Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike do 01.07.2018.

Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike od 02.07.2018.

 

 Ocijenite nas! Molimo Vas ocijenite ovaj razgovor kako bismo poboljšali našu uslugu +