Kreditna dokumentacija

 

Poštovani,

 

na ovoj stranici možete pregledati sve važne dokumente Ferratum banke vezane za kreditiranje:

 

Standardni uvjeti ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj

Ferratum Bank - Standardni uvjeti ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 01.07.2021.

 

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuju od 01.07.2021

 

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 01.07.2019.

 

Cjenik usluga koji se primjenjuju na korisnike

Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike od 01.07.2021.