Kreditna dokumentacija

0800 7707 ; Prijave 0-24h

 

Poštovani,

na ovoj stranici možete pregledati sve važne dokumente Ferratum banke vezane za kreditiranje.

Ferratum Bank

 

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 01.07.2019.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 07.05.2019.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 01.01.2019.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 15.10.2019.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj do 19.12.2017.

Ferratum Bank –Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 20.12.2017.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 01.07.2019.

Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 07.05.2019.