Pravila nagradnog natjecanja "Lov na pisanice" .

1. Organizator 

Natjecanje organizira društvo Ferratum Bank p.l.c. (dalje u tekstu: "Organizator").

 

2. Sudjelovanje 

U natjecanju mogu sudjelovati sve osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora koji su uključeni u organizaciju ovog nagradnog natjecanja ili njihovih članova obitelji. Sudionik mora “reagirati“ na službenu nagradnu objavu ponuđenim elementima, odnosno u skladu s uputama koje je Organizator naveo u službenoj nagradnoj objavi. Sudjelovanje u natjecanju ne zahtijeva naručivanje ili kupnju proizvoda ili usluge. Rok za prijavu na nagradno natjecanje istječe u vrijeme navedeno u nagradnoj objavi Organizatora. Organizator zadržava pravo izmjene roka za sudjelovanje, a dobitnike ćemo objaviti na našoj službenoj Facebook (@Ferratum Hrvatska) i Instagram (@Ferratum Hrvatska) stranici.

 

3. Nagrade i dobitnici 

Kreativno natjecanje odvija se na službenoj Facebook (@Ferratum Hrvatska) i Instagram (@Ferratum Hrvatska) stranici, zasebno i s fondom nagrada posebno za svaki kanala. Nagrada kreativnog natjecanja su: poklon bon 1x 500 kn, 1x 300 kn, 1x 200 kn za Facebook (@Ferratum Hrvatska) te poklon bon 1x 500 kn, 1x 300 kn, 1x 200 kn za Instagram (@Ferratum Hrvatska) stranicu. Dobitnici su natjecatelji koji ispune uvjete kreativnog natjecanja, a izabrati će ih stručni žiri Organizatora. Dobitnik natjecanja ne može promijeniti nagradu koju je osvojio niti je proslijediti drugoj osobi. Ako se s dobitnikom ne može stupiti u kontakt u roku od mjesec dana od odabira dobitnika, Organizator ima pravo izabrati novog dobitnika. Organizator ima pravo izuzeti sudionike iz natjecanja koji žele zlouporabiti natjecanje kako bi namjestili rezultate ili povećali mogućnosti osvajanja. Ako je dobitnik postupio suprotno ovim pravilima, ili dobroj praksi, ili na drugi nezakonit način, bit će diskvalificiran. Kreativno natjecanje traje od 13.4. do 16.4.2022. u 23:59 sati, a dobitnici će se objaviti do 20.4.2022.

 

4. Odgovornosti

Organizatora i dobitnika Dobitnik nagrade odgovoran je za sve troškove i /ili poreze vezane uz primitak, ili korištenje nagrade, ili sudjelovanje u nagradnom natjecanju. Dobitnik nagrade oslobađa Organizatora bilo kakve odgovornosti koja je nastala ili je navodno uzrokovana sudjelovanjem u natjecanju ili primitkom nagrade. Dobitnik nagrade također oslobađa Organizatora bilo kakve odgovornosti koja se odnosi na naknadno korištenje nagrade ili bilo kakve nedostatke u istoj, kao i bilo kakve odgovornosti za ozljede koje proizlaze iz ili su navodno uzrokovane sudjelovanjem u ovom natjecanju ili primitkom i korištenjem nagrade. Međutim, ovo odricanje od odgovornosti ne ugrožava potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Odgovornost Organizatora za sudionike ne prelazi vrijednost ili iznos nagrade navedene u ovim pravilima. Sudjelovanjem u natjecanju sudionici se obvezuju da će se pridržavati ovih pravila o nagradnom natjecanju i odluka Organizatora. Organizator zadržava pravo izmjene ovih pravila tako da će sudionike obavijestiti slanjem email-a na njihove email adrese koje su naveli nakon odgovora na posljednje pitanje upitnika.

 

5. Zaštita podataka

Prikupljeni osobni podaci koristiti će se za kontaktiranje osoba u svrhu nagradnog natjecanja kako bi obavijestili korisnike o dobitnicima nagrade. Obrada Vaših osobnih podataka podliježe relevantnim odredbama naše politike privatnosti.

 

6. Primjenjivo pravo i nadležnost

Ove Uvjete i bilo koje sporove ili zahtjeve koji proizlaze iz ili u vezi s njima uređuju zakoni Malte podvrgnuti svakoj obveznoj zaštiti odobrenoj hrvatskim Zakonom o zaštiti potrošača. Nadležni su sudovi države članice Europske unije u kojoj tužitelj ima prebivalište. Potrošači također mogu pokrenuti postupak protiv tvrtke Ferratum na Malti.

 

7. Ostalo

Ovo se natjecanje ne može kombinirati s bilo kojom drugom ponudom ili promocijama tvrtke Ferratum.

Sorry, there are errors on the page: