0800 7707 ; Prijave 0-24h

Prijava za Pluskredit

Ferratum Bank - Brzi krediti s isplatom već unutar 15 minuta. Provjerite koliko smo brzi!

Koliko novaca trebate?

Koji rok plaćanja želite?

Iznos glavnice kredita:X
Premija:X
Ukupno za platiti:X
Iznos mjesečne rate:X
Dospijeće:X
EKS:X
*Iznos za isplatu na tekući račun:X
*Iznos kredita koji se koristi za plaćanje naručene usluge Jamstva (SIA DEP):X

 

 

 

Dospjelo dugovanje prema ugovoru o kreditu mora biti osigurano jamstvom. Potvrda o jamstvu treba biti dostavljena nakon sklapanja ugovora o kreditu, a prije isplate kredita. Info: 0800 7707.


Osobni podaci

* Obavezna informacija