Često postavljana pitanja

Osnovni uvjeti za dobivanje brzog kredita?

Za dobivanje zajma trebate biti punoljetni (minimalno 18 godina), trebate imati stalno prebivalište u Hrvatskoj, mobilni telefon, uredan (neblokiran, nezaštićen) osobni tekući račun koji glasi na Vaše ime te e-mail adresu. Također, dospjelo dugovanje prema ugovoru o kreditu mora biti osigurano od strane jamca, a dokaz o jamstvu mora biti dostavljen nakon sklapanja ugovora o kreditu, a prije isplate kredita. Dodatne informacije možete potražiti u Standardnim uvjetima Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj.

Prijavite se odmah

Kolike su naknade za obradu kredita? Što je rok otplate?

Putem našeg kreditnog kalkulatora možete provjeriti kako se naknade mijenjaju u odnosu na iznos kredita i rok otplate. Nema dodatnih naknada ili skrivenih troškova.

Prijavite se odmah

Što je Jamstvo kredita?

Svaki kredit mora biti osiguran Jamstvom.

Jamstvo – jamstvo koje Jamac daje Ferratumu za ispunjenje obveza Korisnika u skladu s odredbama Ugovora o kreditu, odnosno za osiguranje svih iznosa dospjelih na temelju Ugovora o kreditu na zadovoljstvo Ferratuma, a koje će biti u skladu s uvjetima i odredbama koje odredi Ferratum.
Jamac – fizička ili pravna osoba, koja je neovisna o Korisniku i koju Korisnik odabere kao davatelja Jamstva za ispunjenje obveza Korisnika u skladu s odredbama Ugovora o kreditu. Jamca će odabrati Korisnik koji može slobodno odabrati bilo koju osobu koja zadovoljava kriterije (kreditna sposobnost i poštivanje politika i postupaka u vezi sa sprječavanjem pranja novca) koje zahtijeva Ferratum. Ferratum će imati pravo odbiti osobu koju Korisnik odabere kao jamca, ako predmetna osoba ne zadovoljava kriterije koje zahtijeva Ferratum, a o kojima je Korisnik obaviješten.

Koliko brzo mogu dobiti informaciju o odobrenju kredita?

O odobrenju kredita ćete biti obaviješteni unutar redovnog radnog vremena. Za vrijeme povećanog opsega posla postupak bi mogao potrajati duže. Ukoliko s Vašom prijavom bude sve u redu (kao potvrdu uspješno izvršene prijave, dobit ćete automatiziranu SMS poruku), ukoliko dostavite urednu dokumentaciju (osobne dokumente, potvrde o primanjima, potpisan Ugovor o kreditu te Jamstvo), zahtjev može biti riješen praktički odmah tj. unutar 15 minuta.

Kako se mogu prijaviti za kredit?

Postoje 2 različita načina za prijavu: putem online prijave na www.ferratumbank.hr ili putem SMS poruke (za postojeće korisnike). Molimo da prije prijave pročitate Standardne uvjete Ugovora o kreditu.

Predao sam zahtjev za kredit ali dobio sam poruku s odgovorom "Nepotpuni ili netočni podaci." Što to znači?

"Nepotpuni ili netočni podaci" znači da neki podaci iz zahtjeva za zajam nedostaju ili su krivo unešeni. Na primjer, broj računa ili adrese mogu biti nepotpuni, unesene informacije netočne  ili su pravi podaci uneseni na krivo mjesto.  

Suprug i ja imamo zajednički bankovni račun. Imam otvoreni kredit. Može li moj suprug podnijeti zahtjev za kredit čak i ako je to isti broj računa?

Nažalost, bračni drug ne može podnijeti zahtjev za kredit, jer ne može više od jednog otvorenog kredita biti odobreno na isti račun. Supružnici, naravno, mogu podnijeti zahtjev za kredit kada ste otplatili svoj prethodni kredit. Molimo dopustite da prođe jedan dodatni radni dan (24 sata) nakon što je otplata kredita izvršena, prije nego što ponovno podnesete zahtjev.  

Poslao sam nekoliko zahtjeva za kredit danas ali samo sam primio jedan odgovor od Ferratum Bank-a. Zašto?

Korisnička služba će obraditi sve zaprimljene zahtjeve za kredit. Slanje više od jedne prijave (nakon što primite SMS da smo zaprimili Vašu prijavu za kredit) nije potrebno, tj. svaka dodatna prijava nakon primitka potvrdne SMS poruke će biti automatski odbijena. Ukoliko iz nekog razloga vaš zahtjev za kreditom nije odobren, ne trebate poslati novi zahtjev prije nego dobijete odgovor od Ferratum Bank da vaš zahtjev nije odobren. U slučaju da ste poslali zahtjev s netočnim i nepotpunim informacijama više puta vaš zahtjev biti će odbijen. 

U kojem roku se kredit isplaćuje na moj račun?

Nakon što nam mailom ili poštom dostavite potpisanu svu traženu dokumentaciju, iznos kredita se isplaćuje odmah te sredstvima možete raspolagati odmah ukoliko imate otvoren račun u Zagrebačkoj banci (za isplate radnim danom do 07:00 - 16:00).

Za korisnike drugih banaka isplata se također izvršava odmah, ali uplata na Vaš bankovni račun ovisi o trajanju međubankovnog transfera, koji se izvršavaju isključivo radnim danom u vremenu 07:00 - 13:00.

Kako vratiti kredit?

Račun sa svim potrebnim podacima za vraćanje kredita biti će Vam dostavljen putem e-mail-a ili poštom ofdmah nakon isplate kredita. Kredit, tj. mjesečne rate kredita ste obvezni uplatiti do datuma dospijeća navedenog na računu, prema podacima na računu.

Danas sam isplatio stari kredit. Kada mogu podnijeti zahtjev za novim kreditom?

Nakon što u cijelosti izvršite uplatu (povrat) Vašeg kredita, treba pričekati određeno vrijeme da bi Vaša uplata bila vidljiva na našem računu. Nakon što evidentiramo Vašu uplatu, primiti ćete SMS poruku nakon koje trebate pričekati 24 sata kako biste se ponovno prijavili za kredit.

Mogu li se prijaviti za nove kredite, iako je moj prethodni kredit još uvijek otvoren?

Nije moguće imati više od jednog kredita istovremeno. Možete podnijeti zahtjev za novi kredit samo kada isplatite postojeći. Molimo dopustite da prođe jedan dodatni radni dan nakon što je otplata kredita izvršena, prije nego što ponovno podnesete zahtjev. Morate uzeti u obzir da treba pričekati jedan radni dan da bi Vaša uplata bila vidljiva na računu. Nakon uplate na račun, možete podnijeti zahtjev za novi kredit.

Koje je radno vrijeme banke?

Naše radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 10:00 do 18:00. Možete predati svoj ​​zahtjev izvan redovnog radnog vremena ali molimo Vas da prihvatite da će se odluka o zajmu donijeti sljedeći radni dan u toku radnog vremena. Za više informacija posjetite naš Help centar.