Don’t let finances scare you this Halloween.

Loads of vampires, hordes of spiders and spooky ghosts are scary, but banking doesn’t need to be!

Halloween is around the corner and it’s time to have some fun. Find a scary movie to watch, plan a super cool costume party and buy some nostalgic candy. Pick your favorite activity, whether you are with the kids or just a kid at heart.

Carve out some time.

Pumpkins are a classic symbol of Halloween and more than just something to carve into a Jack-o-lantern. You can roast the seeds after carving for a quick and healthy snack or buy an extra one to experiment with some seasonal recipes. Try some savory ideas throughout the month like ginger pumpkin soup or roasted pumpkin risotto and sweet preparations like spiced pumpkin muffins or pumpkin maple pancakes for a Halloween breakfast.

Killer costumes.

Dressing up is the best part of Halloween, so really make it fun this year. Become your favorite movie character or go classic as a witch or a cat. Getting a little scary always works this time of year, so reinvent yourself as a vampire or even take some inspiration from us as the emoji ghost.

New season, new you.

Reel time.

There are so many horror movies to choose from, so find one that fits your Halloween spirit whether it is a tried and true classic, horror comedy or the newest blockbuster. Make it a party with some close friends and get back to spending time together. Break out the Halloween candy, make some popcorn and turn out the lights for some fun.

“Witch” craft.

Making something creative is a great way to celebrate the season and do something good for your mental health. Cut out some great spiderwebs for your windows or design a cool candle display for your dining table. Hang some homemade ghosts or bats from the ceiling and get going to be eerily inspired all month long.

Pravila nagradnog natjecanja

1. Organizator

Natjecanje organizira društvo Ferratum Bank p.l.c. (dalje u tekstu: "Organizator").

2. Sudjelovanje

U natjecanju mogu sudjelovati sve osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora koji su uključeni u organizaciju ovog nagradnog natjecanja ili njihovih članova obitelji. Sudionik mora “reagirati“ na službenu nagradnu objavu ponuđenim elementima tj u skladu s uputama koje je organizator naveo u službenoj nagradnoj objavi. Sudjelovanje u natjecanju ne zahtijeva naručivanje ili kupnju proizvoda ili usluge. Rok za prijavu na nagradno natjecanje istječe u vrijeme navedeno u nagradnoj objavi Organizatora. Organizator zadržava pravo izmjene roka za sudjelovanje, a dobitnike ćemo objaviti na našoj Facebook stranici.

3. Nagrade i dobitnici

Nagrada kreativnog natjecanja je jednokratna novčana nagrada u iznosu od 500,00 €. Dobitnik je natjecatelj koji ispuni uvjete kreativnog natjecanja i čija je fotografija, prema odabiru Organizatora, odabrana kao najkreativnija. Dobitnik natjecanja ne može promijeniti nagradu koju je osvojio niti je proslijediti drugoj osobi. Ako se s dobitnikom ne može stupiti u kontakt u roku od mjesec dana od odabira dobitnika, Organizator ima pravo izabrati novog dobitnika. Organizator ima pravo izuzeti sudionike iz natjecanja koji žele zlouporabiti natjecanje kako bi namjestili rezultate ili povećali mogućnosti osvajanja. Ako je dobitnik postupio suprotno ovim pravilima, ili dobroj praksi, ili na drugi nezakonit način, bit će diskvalificiran. Kreativno natjecanje traje od 15.07.2021. do 18.07.2021. ili do objave dobitnika. Kreativno natjecanje provodi se na službenom Instagram kanalu Organizatora.

4. Odgovornosti

Organizatora i dobitnika Dobitnik nagrade odgovoran je za sve troškove i /ili poreze vezane uz primitak, ili korištenje nagrade, ili sudjelovanje u nagradnom natjecanju. Dobitnik nagrade oslobađa Organizatora bilo kakve odgovornosti koja je nastala ili je navodno uzrokovana sudjelovanjem u natjecanju ili primitkom nagrade. Dobitnik nagrade također oslobađa Organizatora bilo kakve odgovornosti koja se odnosi na naknadno korištenje nagrade ili bilo kakve nedostatke u istoj, kao i bilo kakve odgovornosti za ozljede koje proizlaze iz ili su navodno uzrokovane sudjelovanjem u ovom natjecanju ili primitkom i korištenjem nagrade. Međutim, ovo odricanje od odgovornosti ne ugrožava potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Odgovornost Organizatora za sudionike ne prelazi vrijednost ili iznos nagrade navedene u ovim pravilima. Sudjelovanjem u natjecanju sudionici se obvezuju da će se pridržavati ovih pravila o nagradnom natjecanju i odluka Organizatora. Organizator zadržava pravo izmjene ovih pravila tako da će sudionike obavijestiti slanjem email-a na njihove email adrese koje su naveli nakon odgovora na posljednje pitanje upitnika.

5. Zaštita podataka

Prikupljeni osobni podaci koristiti će se za kontaktiranje osoba u svrhu nagradnog natjecanja kako bi obavijestili korisnike o dobitnicima nagrade. Obrada Vaših osobnih podataka podliježe relevantnim odredbama naših pravila privatnost.

6. Primjenjivo pravo i nadležnost

Ove Uvjete i bilo koje sporove ili zahtjeve koji proizlaze iz ili u vezi s njima uređuju zakoni Malte podvrgnuti svakoj obveznoj zaštiti odobrenoj hrvatskim Zakonom o zaštiti potrošača. Nadležni su sudovi države članice Europske unije u kojoj tužitelj ima prebivalište. Potrošači također mogu pokrenuti postupak protiv tvrtke Ferratum na Malti.

7. Ostalo

Ovo se natjecanje ne može kombinirati s bilo kojom drugom ponudom ili promocijama tvrtke Ferratum.

Sorry, there are errors on the page: