Category

Blog

0800 7707 ; Prijave 0-24h
  • Životni troškovi imaju trend rasta, stoga dugovanja građana postaju sve češća i u prosjeku sve veća. Mnogi noćima ne spavaju razmišljajući kako će otplatiti sve troškove koji im “vise za vratom“. Čovjek se jednostavno i lako
  • Sve veća potražnja za ovakvom vrstom kreditiranja, nagnala nas je da obratimo veću pozornost i posvetimo članak na temu brzi nenamjenski krediti. Dakle, nenamjenski kredit kao što i sama riječ govori nema posebnu svrhu ili
  • Ako ste ikada u životu zamišljali kako je to pokrenuti posao vjerojatno ste došli do zaključka da je gotovo nemoguće započeti bilo kakav projekt bez financiranja. Kada spominjemo financiranje, tada naravno mislimo na kredit.
  • Obrazovanje je neophodno te predstavlja ispravan i jedini pravi put za sigurnu budućnost čovjeka, a nacionalno gledajući i za razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj. Istina je da obrazovanje iziskuje određeni dio novčanih
  • Vrijeme shoppinga traje cijelu godinu. Svakodnevne reklame i marketinške kampanje odvlače našu misao i pozornost u smjeru kojem se teško oduprijeti. Popusti, akcije i različiti pozivi na kupovinu jednostavno nas okružuju čime